CORONA HYPNOSE In mijn hoedanigheid als gecertificeerd en praktiserend hypnotherapeut, was er in het voorbije jaar 2020 een verbazingwekkend schouwspel te zien. Mondiale toepassing van hypnose technieken werd getoond op een ongeziene schaal betreffende zowel de “therapeut” , de “cliënt”, de tijdspanne en de intensiteit. De cliënt is hier de wereldbevolking, die aanneemt wat het beleid en de officiële media berichten vanuit of vertrouwen, of een apathische attitude, of beperkingen in ontwikkeling of interesse, zonder hierover een oordeel uit te spreken. Toch wel een makkelijke prooi. De therapeut is een sturing, gepersonaliseerd vanuit mondiaal en landelijk beleid, officiële media en een bepaalde groep experten, die allen vanuit een bepaalde visie, meent op een heel gerichte en script-gebonden manier de therapie rond een mondiaal identiek voorgesteld probleem vorm te kunnen geven. Wanneer we echter de geldstromen volgen komen we, voor wat de bron van de sturing betreft uit bij de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) en de belangrijkste spelers/sponsoren & companen daarin. Die kleine groep “hoofd”-spelers loopt al jaren met hun plannen openbaar te koop en heeft zich sterk “ingekocht” in zowel internationale instanties, banken, liefdadigheid- als andere organisaties die met voeding, gezondheid of energie te maken hebben. Linken met gerecht zijn niet zo duidelijk, maar wie weet. Die therapeut heeft dus een achtergrond, een stevige vinger in heel wat papjes en wordt wellicht hierdoor, zelden of nooit iets in de weg gelegd. Dat is niet zoals het hoort te zijn. Dit, als achtergrond, al weinig vertrouwen gevend in het totaal aspect. Aanleiding van de therapeutische tussenkomst is dus een virus, waarvan om te beginnen de afkomst heel onduidelijk is. Experten zijn het onder elkaar grondig oneens over heel wat essenties: of er al dan niet isolatie van het virus is, waar het virus ontstaan is, hoe het moet aangepakt worden, wat er nu eigenlijk aan de hand is…. heel vaak een trieste bedoening, weinig respect voor een andere mening, vasthouden aan het eigen gelijk tot beschamende blokkeringsmechanismen tegen de kritische stem De aanleiding is dus ook al troebel naar inhoud, observatie, aanpak en dat gecombineerd met de achtergrond hebben we een totale “los zand”- situatie, die vanuit één gezichtspunt toch als “beton” wordt voorgesteld. Echte hypnose therapie heeft als bedoeling een focus op te roepen, die toelaat in onbewuste lagen van de psyche veranderingen “ten gunste” (!!) aan te brengen, niet werkende overtuigingen te her-programmeren, meer en breder bewustzijn te plaatsen op regio’s die verstoringen bevatten. De cliënt wordt vanuit zijn/haar vertrouwen in trance (= in focus) gebracht met een (licht) shock effect (lichte positieve emotie, of meditatieve relaxering) . Angst is in theorie een werkbaar trance instrument maar is principieel net als elke andere energetisch “negatieve” emotie in therapeutisch opzicht not done. Niet ethisch en feitelijk grensoverschrijdend gedrag. We stellen echter vast, dat het beleid , gesteund door main stream media, alles rond corona vanuit een zeer gerichte communicatie in die richting doet. Er wordt een zorgvuldige opgebouwde angst gecreëerd door specifieke verwoordingen (hameren op “besmettingen” die eigenlijk alleen maar wijzen op positieve testen van “iets”) , weren van kritische informatie, weghalen uit een context … Vooral het voortdurend “mantrisch” herhalen, steeds op dezelfde wijze de dingen benoemen , op het schuldgevoel beroep doen (“we helpen elkaar”) wakker maken van het overlevingsmechanisme (“grote sterfte mogelijk”) scheppen tesamen de omstandigheden voor een hypnotische focus van de hoogste niveaus. Probleem 1 is dat de voorgestelde situatie onverantwoord rammelt aan alle kanten. • Het testsysteem (PCR) is gewoon onbetrouwbaar , dat geven zelfs de instanties toe die er feitelijk bij zweren (Erica Vlieghe, het RIVM….) • De cijfers , de statistieken kloppen niet met de werkelijkheid , ze zijn evenzeer onbetrouwbaar -zacht uitgedrukt!- ( data analist Luc De Wandel, advocate Carine Knapen hebben regelmatig andere cijfers getoond of de Sciensano cijfers in een ander daglicht geplaatst) • De zogenaamde “covid doden” worden onnatuurlijk en systematisch omhoog gekrikt door subsidiërings mechanismen (behoorlijk toelage voor een covid patiënt) , of juist tekorten aan budget (geen post mortem onderzoek) en nog andere redenen. Er wordt ook NIET vermeld dat het eerder gaat over overlijdens “met” (niet “aan” ) covid (overleden meestal AAN onderliggende factoren) én dat die overlijdens zich in een te verwachten leeftijdsgroep voordeden. • Zelfs de WHO geeft aan dat het virus, gezien de mortaliteit, niet meer impact heeft als een gemiddelde griep en dus geen beperkende maatregelen als lock downs ed vereist. • Er zijn ontzettend veel kritische stemmen ook uit de sector zelf én vanuit de grootste autoriteit, toch worden ze opzij gezet, niet gehoord, weggelachen, of zelfs als complottheorie benoemd. Voorbeelden ten over: World doktors Alliance, Docs4opendebate, prof Pierre Capel, prof Wolfgang Wodarg, prof Didier Raoult, prof Toussaint…en vanuit de psychologie prof Mattias Desmet of prof Michaëla Schippers… • Medisch valabele oplossingen worden met alle mogelijke middelen onderuit gehaald. Zo het geval voor Hydroxychloroquine, of voor opbouw van natuurlijke immuniteit, homeopathie of ayurveda… Vaccinatie wordt gepromoot zonder dat de onderzoeken volledig zijn gebeurd, richting werking op lange termijn, richting hulpstoffen onderling, juridische consequenties bij DNA wijzigingen… Probleem 2 is dat de voorstelde suggesties en voorstellingen van feiten blijkbaar niet de bedoeling hebben om “cliënt” uit zijn beperkt denken of waarnemen te helpen maar eerder om hem in een staat van die beperktheid van visie te houden. Dit doet de wenkbrauwen fronsen (zacht uitgedrukt) en laat belletjes rinkelen. We zien in de situatie namelijk twee van de hoogste hypnose toestanden verschijnen. Hypnose fase 5 en 6 laten namelijk cliënt dingen zien die er niet zijn en andersom dingen niet zien die er wel zijn. In hypnose 6 kan je bv client aanreiken dat iedereen naakt loopt. Dat zal hij /zij ook zo waarnemen (merk je aan de reactie) ook al is dat NIET zo. In fase 5 en 6 zijn de diepste herprogrammeringen mogelijk rond inprentingen die zich of breed of lang hebben ingegraven in de psyche. Voor een positieve herprogrammering is dat uiteraard prima! Voor een programmering vanuit de negatieve emotie angst - die zeer waarschijnlijk ook nog op onwaarheden allerlei stoelt- is dit ronduit een totaal onverantwoorde situatie. Omgezet in de “corona”-situatie is mijn verrassende vaststelling dat nu zowel client als therapeut zich beiden in die hoogste hypnose fases bevinden. En dat is geenszins de bedoeling los van de correctheid van de manier waarop, want die is er ook al niet. Cliënt ziet vanuit angst niet meer hoe de situatie echt is, hoort alleen maar wat de therapeut hierover zegt en wordt feitelijk niet geholpen. De programmering van een gevaarlijk en dodelijk virus blijft ongenuanceerd bestaan en wordt zelfs aangehouden en verdiept. De bestaande en goedwerkende oplossingen zowel regulier als holistisch dringen niet door, het beperkte risico om zelf ziek te worden dringt niet door, de inhoud van de kritische stemmen dringen niet door. Cliënt ziet ook niet dat zijn belangrijkste rechten worden geschonden, recht op eigen mening, eigen keuze, fysieke en psychische integriteit en ga zo maar door. Bevreemdend en eigenlijk onverantwoord , is dat ook de “therapeut” blijkbaar alleen maar zijn beeld van de situatie ziet en feitelijk alleen het door hem opgemaakte verhaal aan cliënt als enige werkelijkheid aanneemt. Therapeut ziet niet of duwt weg dat de” collateral damage” van zijn therapie veel groter is dan het resultaat van de maatregelen die hij voorstelt om het euvel te bestrijden . Ook de therapeut heeft wellicht zichzelf dus gehypnotiseerd… mogelijks ook uit angst. Angst om controle verlies bv of angst om ontdekt te worden, angst om doorzien te worden, angst om voorrechten kwijt te spelen. Die angst zit wellicht indirect verpakt in het zichzelf zien als “redder van de mensheid” of een ander idee die thuishoort in de groep van grootheidswaan, in hoogmoed. Ideeën, die kunnen ontstaan als de omgeving te weinig weerwerk geeft of dit niet mag/kan doen. Door tegenstemmen te boycotten straft men eigenlijk zichzelf. Ook dat is dus hypnose ! Het spreekt voor zich dat deze situatie niet houdbaar is en om oplossingen vraagt. • Die kunnen er komen door gerechtelijke onderzoeken naar methodes en resultaten. • Die komen er ook wanneer de gehypnotiseerde “ontwaakt” wanneer hij /zij voelt dat het niet meer klopt, zichzelf bevrijdt van de suggestie of van de therapeut en zelf op zoek gaat naar wat er is en openstaat voor meerdere standpunten • Of de therapeut zelf verbreekt de hypnose . In de concreet voorliggende situatie met de voorliggende belangen is dit laatste niet zo waarschijnlijk tenzij er “versprekingen” zijn die een shock effect hebben. Laat dit nu juist onlangs gebeurd zijn door twee filmpjes die circuleerden op het internet. Eentje van Marc Van Ranst die in een lezing op 22/1/2019 voor the Pandemic Influenza Stakehoulders meeting uit de doeken doet hoe je de bevolking bespeelt om een vaccinatie campagne te “verkopen” en eentje van minister (dienaar) Vandenbroucke die het sluiten van winkels alleen als schok effect wou doen doorgaan Het schok effect is er gekomen maar ook in die zin dat het mensen wakker gemaakt heeft….. Zo komt de boomerang terug en zo mogen we hoop hebben dat er nog meer boomerangs terug keren. Crossing fingers! Paul Van Egghen Hypnotherapeut Waregem

Reacties