Posts

Posts uit februari, 2021 tonen
CORONA HYPNOSE In mijn hoedanigheid als gecertificeerd en praktiserend hypnotherapeut, was er in het voorbije jaar 2020 een verbazingwekkend schouwspel te zien. Mondiale toepassing van hypnose technieken werd getoond op een ongeziene schaal betreffende zowel de “therapeut” , de “cliënt”, de tijdspanne en de intensiteit. De cliënt is hier de wereldbevolking, die aanneemt wat het beleid en de officiële media berichten vanuit of vertrouwen, of een apathische attitude, of beperkingen in ontwikkeling of interesse, zonder hierover een oordeel uit te spreken. Toch wel een makkelijke prooi. De therapeut is een sturing, gepersonaliseerd vanuit mondiaal en landelijk beleid, officiële media en een bepaalde groep experten, die allen vanuit een bepaalde visie, meent op een heel gerichte en script-gebonden manier de therapie rond een mondiaal identiek voorgesteld probleem vorm te kunnen geven. Wanneer we echter de geldstromen volgen komen we, voor wat de bron van de sturing betreft uit bi