De Ziel (ook lezing mogelijkheid)De Ziel: ... voor sommigen een ver-van-mijn-bed, vreemd, angstaanjagend of zelfs een niet bestaand gegeven...De sluier der vergetelheid is nog niet doorzichtig genoeg...


Het is voor mij zonneklaar dat  je niet om de ziel heen kan. Haar aanwezigheid verklaart zeer veel. De Ziel (of ons Hoger Bewustzijn)  is, door haar "eeuwigheids-gegeven" uiteraard consistenter dan onze fysieke toestand en bovendien een fantastische zegen als je haar existentie -zelfs minimaal- kan doorgronden. Ons lichaam als zeer tijdelijke maar waardevolle voertuig fungeert vol-ledig in haar ziel-functie van leerschool-van-het-moment.

Hieronder enkele headlines van opzoekingen terzake waaruit een lezing is ontstaan.

De Ziel is een issue waarover in zowat alle godsdiensten veel is verkondigd en geschreven. Interessante maar grote verschillen ter zake:
zielsverhuizing bij de enen (hindoeïsme),
wedergeboorte door her-samenstelling bij anderen (boeddhisme),
slechts één leven in ziel-geest-lichaam bij derden (christendom, islam...).

Maar in het vroege christendom was er alleszins behoorlijke discussie en een groot meningsverschil onder de concilie-leden van dat moment, zowat halfweg het eerste millennium. Het  substantiële -maar niet overwegend- aantal voorstanders voor implementatie van reïncarnatie in de leer, heeft uiteindelijk toch  het pleit verloren. Maar als men de verantwoording ten gronde doorneemt, is het duidelijk dat de keuze louter op rationele en ook op -voor het instituut Kerk- voordelige gronden tot stand is gekomen.

Aanvankelijk vanuit filosofisch-mystiek oogpunt, en later, naar aanleiding van zeer vele B(ijna) D(ood) E(rvaringen) werd op grote schaal naar het wezen van de Ziel onderzoek gedaan.  Vooraanstaande geleerden, wetenschappers en holistisch geïnspireerde vorsers of mystici deden dit of lang geleden  ( H. von Bingen) , of recenter  R. Steiner, E. Kübler-Ross, I. Stevenson, J. Tucker,  R. Moody, M. Newton in tal van boeken....waarbij men gewoon niet meer omheen feitelijkheden kan.
Prof. Stevenson concludeerde, dat hij, met de huidige modaliteiten, reïncarnatie niet kon bewijzen, maar nog minder kon aantonen dat het niet zo was. Een duidelijk "kritisch kijken" naar  de enkel -beperkende- rationele wijze van bewijsvoering, zeker in deze materie, op de dag van vandaag.
De modaliteiten van die wetenschappelijke bewijsvoering dienen wellicht grondig hervormd/uitgebreid met ook niet-rationele elementen!

De Ziel is in feite de inspirator achter je persoonlijke leven, de motor achter leerscholen en opdrachten, talenten en ultieme keuzes. De Ziel beloopt een traject, die door technieken als hypnose, reïncarnatie-therapie en helderziende waarneming ( van kinderen bvb zie boeken van J. Tucker) redelijk in kaart kan worden gebracht. Er IS reïncarnatie, er IS herscholing, er ZIJN zielenfamilies, er staat een pleïade van gidsen ter beschikking... Tenslotte heeft de Ziel  een -voor menselijke normen- héél ruim Weten, dat niet gehinderd wordt door de drie dimensies (nu nog in de 21ste eeuw) en het bijgevolg vertraagd en heel beperkte waarnemen als mens.
Eens boven aangekomen krijgt de Ziel  niet alleen de flash-back over het voorbije leven -eens de "tunnel" voorbij - ,  maar ziet ze, net voor de volgende incarnatie, ook een flash-forward . Deze "voorbeschouwing" is tot stand gekomen na overleg tussen de Ziel en haar Gidsen. Alles wordt voorbereid en met de Ziel nauwgezet besproken.
Er is zoveel moois te ontdekken op dit traject tussen de incarnaties heen, die velen "de aha-erlebnis" zou schenken,  waar ze al lang achter zochten.
Naast de boeiende literatuur van voornoemde auteurs staan op het internet verwarmende getuigenissen met een zeer grote impact terzake. "Dying to be me" Anita Morjani is zo'n aangrijpend filmpje op youtube, of ook daar te vinden: "evidence of reïncarnation".

Eens overtuigd van deze "realiteit" staat men anders in het leven: relativerend, rustiger, in het nu, toeschouwer zijnde .. wat niet wil zeggen dat het nu en dan knap lastig kan zijn. Maar men weet dat er een ruimer plaatje is, dat we rolletjes spelen om tot inzicht te komen.
Er is een verantwoordelijkheid voor keuzes die je maakt, maar er is absoluut ook ruimte om vergissingen te begaan, om tot inzicht te komen, om zonder probleem rechtzettingen te doen. Heel belangrijk is de intentie waarop we onze beslissingen bouwen en het regelmatig terugtrekken in de stilte van ons Zijn, ons Hoger Zelf, ons Bewust-zijn;.. in feite allemaal andere namen voor de Ziel.

Interesse in deze lezing of een spirituele horoscoop? Laat je horen: zie contactlink!

Er zijn mogelijkheden om sporen en misschien zelfs ook meer van dit zielenpad terug te vinden: holistische en trans-persoonlijke astrologie heeft hiervoor tools, maar ook helderziende waarnemingen, hypnotische sessies, familie-opstellingen, meditatie.. zelfs dieren....kunnen van simpele richtingswijzers,  tot propvolle wegbeschrijvingen bevatten van zielenwegen, die voor het hier-nu dienstbaar zijn.
Reacties