Hypnose: omschrijving, omstandigheden, werkingsvelden
Hypnose bestaat al lang. Het is bekend dat oud-Egyptische priesters reeds hypnose opwekkende technieken toepasten. De basis van de wetenschappelijkheid van hypnose zoals wij die nu kennen, werd halfweg in de 18de eeuw geïntroduceerd door de Schotse arts James Braid.

Hypnose, etymologisch afkomstig van het oud-Griekse woord "hupnos" (slaap) , heeft echter niets met "slaap" te maken, alhoewel een hypnotische toestand er ogenschijnlijk toch op kan lijken. In feite betreft het een verhoogde staat van concentratie, die zintuiglijke waarneming van buiten afschermt , of op een verre achtergrond plaatst. Het is zoals het lezen van een spannend boek: je bent er zo in verdiept dat je niets meer hoort of ziet van wat zich rond jou afspeelt, tot je uit jezelf of via een impuls van buitenaf terug in het breder hier-nu wordt gebracht.

In tegenstelling tot échte slaap is een persoon in hypnose wél bij volledig bewustzijn en daarnaast volledig beschikkend over zijn/haar eigen wil.

 Het onderbewustzijn is in hypnotische trance zeer ontvankelijk voor suggesties. Hypnose is soms spontaan aanwezig en de suggesties die ook dan binnen komen worden door het onderbewustzijn als "to do" of als "ik ben zo" aangenomen en als het ware met een figuurlijke schakelaar in “On” geplaatst.

Hiermede is het belang van de inhoud van de suggesties én van overtuigingen die bewust of onbewust worden gecapteerd, duidelijk aangetoond. Een kind dat in zijn jeugd te vaak te horen krijgt dat het dom is zal een gedrag ontwikkelen dat hierop inspeelt en/of zichzelf doen aannemen dat het dom is. Vele situaties, waarbij onder andere beroep kan gedaan worden op een hypno-therapeut, zijn met dit voorbeeld richtinggevend geduid.

Hééél wat toestanden komen in aanmerking voor healing-bewustmaking via hypnose: 

1) Alle gekende angst- en fobie-situaties zoals angst voor donker, nee-zeggen, dieren, luchtvaart..; mbt kinderen: allerlei angsten ivm school: angst voor turnen, spreekbeurten... verder: claustrofobie, smet-, hoogte- of watervrees, sollicitatie- of plankenkoorts…
2) ontaarde gewoontes, disfuncties, overprikkelingen en/of verslavingen rond roken, eten/drinken, alcohol of drugs, blokkades in de seksuele sfeer, nagelbijten …
3) alle stress- en managements-verstoringen : stotteren, burn-out, slaapproblemen, bepaalde ongecontroleerde emotionele uitbarstingen.
4) verstoringen terug te brengen naar oorzaken in de kindertijd al dan niet geweten of bewust;
5) onbewuste idee-fixe in het eigen gedrag...

Hypnose kan licht werpen op vele “stoor”situaties. Deze kunnen via de besproken en aangebrachte suggesties door de hypno-therapeut in verbeterde of volledige harmonie gebracht. Voor een deel kan cliënt via zelfhypnose deze deblokkerende suggesties nog verder, beter en constanter aanwezig maken. Regressie dient overwogen bij dieper liggende oorzaken.

Héél interessant en werkzaam is de mogelijkheid om zelfhypnose toe te passen. Na korte tijd is iedereen perfect in staat, mits voldoende openheid en wat studie, om zelf suggesties op te stellen en in te brengen.

Ook "kruisbestuiving"   kan bijzonder efficiënt zijn. Wanneer na een psychologische, astrologische of andere info blijkt dat bepaalde zich herhalende stoorzenders (steeds bang om uit te komen voor je mening of een terugkerende en blokkerende onzekerheid in emotionele situaties....) actief zijn, kunnen die via hypnose verder aangepakt en met suggesties omgevormd. Omgekeerd kunnen vanuit hypnose doorverwijzingen naar  andere therapieën en/of arts nodig of nuttig zijn.

In feite draait alles omheen schuld-verantwoordelijkheid-objectief/ mindfull/schouwen-en daarbij in liefde & vergeving zijn naar jezelf en de betrokkene(n). Vooral door de laatste twee "attitudes" komt er echte bevrijding. (zie ook mijn pagina "de ziel")

Het spreekt ook voor zich dat therapeutische hypnose afstand neemt van alle sensatie of spel.


een reactie: 

"Dag Paul, ik kwam een hele poos geleden bij jou voor een hypnose sessie. 
Dat was een verhelderende ervaring. 
Het zou me goed doen nog eens tot bij jou te komen, voor een 2 de sessie. "

Reacties