EFT, Reiki, RelaxatieAlle therapieën op de volledige blog vermeld,  zijn géén vervangers voor arts consulten. 
Zij kaderen, maken bewuster, harmoniseren en/ of optimaliseren. 
Combinaties maken met andere deskundige holistische en/of reguliere aanpak is aangewezen. 

EFT....Emotional Freedom Techniques: maakt gebruik van bovenliggende meridiaanpunten op de hand, vingers en aangezicht. Door een combine tussen gerichte klopjes -van jouzelf of de therapeut- op gerichte plaatsen breng je evenwicht in de energiestroom van het meridiaanstelsel en alles wat dan ten gevolge hiervan harmoniseert zowel organen als emotionele/mentale situaties kunnen hier dus ook baat bij hebben. Onder de klopjes door vertel je wat je onder de disharmonie waarneemt/voelt waardoor het harmoniseringsproces ook een bewustmaker is en best humoristisch verloopt.

Interessant om zelf te doen mits een minimum aan oefening en kennis


Reiki kan hierbij harmoniseren, astrologie kan een attitude aanreiken die met het geheel constructief- positief aan de slag gaat, hypnose kan suggesties inbrengen die het onderbewuste heelt en opnieuw programmeert. Liefde en vergeving zijn hier alom tegenwoordig als bewuste keuzes in de verschillende ingangen van vaststelling en transformatie: een mooi holistisch samengaan van bewustwordings- en energetisch werk.


Voor hypnose en astrologie verwijs ik graag naar andere pagina's. 

Reiki is een vorm van zachte heling waarbij via de handen en/of ogen vooral energetisch wordt gewerkt en de reiki-practitioner zich als kanaal laat gebruiken voor de stroom van "chi" of universele liefde. Reiki is een energetisch gegeven waar iedereen, die er echt voor open staat kan van genieten en mee werken. De basiswerking is minstens één van relaxatie, of van stress-vermindering  en zo vaak resulteert in een vermindering van klachten, zowel fysiek, emotioneel, mentaal of een combinatie ervan. De "chi" is wetenschappelijk verwant met zeropoint-energy waarvan in de kwantumfysica sprake is. Zeropoint-energy is dan weer ook aanwezig in muziektherapie...alles met alles verbonden... holistisch toch?

Naar relaxatie toe, zijn er verschillende invalshoeken . Individuele relaxatie kan onder begeleiding van specifieke harpmuziek, die vertrekt van jouw klankbord, van jouw resonantietoon. Dit is een frequentie die  wordt opgezocht in het begin van de sessie. Deze toon, de muziek of klanken die er rond worden gespeeld, al dan niet via intuïtieve improvisatie,  resoneren op een algemeen herstellende en harmoniserende vibratie voor jou. Hierover is al concrete research verricht, waarvan de  met schitterende resultaten bekend zijn.
Relaxatie als gevolg van klanken kan ook gecombineerd worden met geleide of stilte meditaties.


Reacties